logo
Sme.sk | Aero | Press Foto | Japonská armáda v Pakistane

Dve japonské helikoptéry letia ponad helikoptéru zo Spojených Arabských Emirátov na pakistánskej leteckej vojenskej základni v Multane 31. augusta 2010. Japonská armáda začala v utorok 31.8.2010 dopravovať humanitárnu pomoc na miesta postihnuté záplavami.

helikoptéry

utorok 31. 8. 2010 13:15 | tasr
© 2010 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 7dní
  • 30dní