Využitie vzdušného priestoru SR na mesiac október 2005

Vydané 3. 10. 2005 o 14:16

Všetky tu uvedené informácie majú iba informatívny charakter, bez akejkoľvek právnej alebo inej záväznosti. Môžu byť zmenené kedykoľvek, bez akéhokoľvek predbežného oznámenia.Využitie vzdušného priestoru na mesiac október 2005 a spracované plány aktivácie AMC spravovaných priestorov.

AMC_okt_2005.zip (36,5kB)


NOTAMy na október 2005 pre SR:

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
c) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok - označenie správy NOTAM;
položka Q) - systémová;
položka A) - značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) - začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) - koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) - aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) - TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) - dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) - horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
d) Všetky časy sú uvedené v UTC
e) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo FT.
f) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
g) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.7). Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/5321817 , 0960/463 579 , 0960/468 304.


1. Správy NOTAM:

AKTIVÁCIA LZR 222 TURECKÝ VRCH-PETER NAD RÁMEC PUBLIKÁCIE V AIP

(C1859/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510312359
D)01 15 16 0600-1600,
23 2200-2359,
24-28 0000-0400 A 2300-2359,
29 30 0000-2359,
31 0000-0400 A 2300-2359
E)LZ R222 AKTIVOVANY. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

(A1859/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510312359
D)01 15 16 0600-1600,
23 2200-2359,
24-28 0000-0400 AND 2300-2359,
29 30 0000-2359,
31 0000-0400 AND 2300-2359
E)LZ R222 ACTIVATED. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)AKTIVÁCIA LZR 223 TURECKÝ VRCH-VIKTOR NAD RÁMEC PUBLIKÁCIE V AIP

(C1861/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510232200 C)0510312359
D)23 2200-2359,
24-28 31 0000-0400 AND 2300-2359,
29 AND 30 H24
E)LZ R223 AKTIVOVANY. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

(A1861/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510232200 C)0510312359
D)23 2200-2359,
24-28 31 0000-0400 AND 2300-2359,
29 AND 30 H24
E)LZ R223 ACTIVATED. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.VOJENSKÉ VÝSADKY – RAŽŇANY

(C1862/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510110600 C)0510141600
D)DENNE 0600-1600
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 2 KM SO STREDOM V BODE AD LZRY(490447N 0210615E).
F)GND
G)FL105)

(A1862/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510110600 C)0510141600
D)DAILY 0600-1600
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
CIRCLE RADIUS 2 KM WITH CENTRE POINT AD LZRY(490447N 0210615E).
F)GND
G)FL105)VOJENSKÉ VÝSADKY - HRADISKO

(C1863/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510241700 C)0510271800
D)DENNE 1700-1800
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 2,5 KM SO STREDOM V BODE (491252N 0184200E).
F)GND
G)FL135)

(A1863/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510241700 C)0510271800
D)DAILY 1700-1800
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
CIRCLE RADIUS 2,5 KM WITH CENTRE IN POINT (491252N 0184200E).
F)GND
G)FL135)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.VOJENSKÉ CVIČENIE – NEWFIP

(C1864/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
CAKLOV (485414N 0213803E) - SVINICA (484405N 0212809E) - SPISSKE BYSTRIE (485934N 0201440E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)

(A1864/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
CAKLOV (485414N 0213803E) - SVINICA (484405N 0212809E) - SPISSKE BYSTRIE (485934N 0201440E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)
(C1865/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
VALALIKY (483811N 0211754E) - BUZICA (483157N 0210438E) - STRBA (490317N 0200446E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)

(A1865/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
VALALIKY (483811N 0211754E) - BUZICA (483157N 0210438E) - STRBA (490317N 0200446E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)
(C1866/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
MOCIAR (483226N 0185654E) - KRUPINA (482116N 0190358E) - CAJKOV (480745N 0183631E) - VOLKOVCE (482018N 0182723E) - VRABLE (481425N 0181817E) - MOJMIROVCE (481225N 0180354E) - LUKACOVICE (482335N 0175614E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)

(A1866/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY EXERCISE IN AREA:
MOCIAR (483226N 0185654E) - KRUPINA (482116N 0190358E) - CAJKOV (480745N 0183631E) - VOLKOVCE (482018N 0182723E) - VRABLE (481425N 0181817E) - MOJMIROVCE (481225N 0180354E) - LUKACOVICE (482335N 0175614E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)
(C1867/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
MALINOVA (485115N 0183706E) - LUCKY (484119N 0185433E) - VELKY CETIN (481255N 0181105E) - ALEKSINCE (482206N 0175703E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)

(A1867/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY EXERCISE IN AREA:
MALINOVA (485115N 0183706E) - LUCKY (484119N 0185433E) - VELKY CETIN (481255N 0181105E) - ALEKSINCE (482206N 0175703E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)
(C1868/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
HODEJOV (481801N 0195913E) - LUCENEC (481945N 0194012E) - STARY SMOKOVEC (490815N 0201308E) - TVAROZNA (490511N 0202835E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

(A1868/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
HODEJOV (481801N 0195913E) - LUCENEC (481945N 0194012E) - STARY SMOKOVEC (490815N 0201308E) - TVAROZNA (490511N 0202835E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)
(C1869/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
JASTRABA (483800N 0185608E) - DOBRA NIVA (482811N 0190633E) - SPISSKY STVRTOK (490010N 0202752E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

(A1869/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
JASTRABA (483800N 0185608E) - DOBRA NIVA (482811N 0190633E) - SPISSKY STVRTOK (490010N 0202752E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.TATRA BOOGIE

(C1870/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510070600 C)0510231527
D)7-9, 14-16, 21-23 DENNE 0600-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
SUTAZ V PARASUTIZME TATRA BOOGIE CUP V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 5 KM SO STREDOM V BODOCH LENDAK (491416N 0202111E), TATRANSKA LOMNICA (491003N 0201646E), GERLACHOV (490718N 0201232E) A STARA LESNA (490806N 0201828E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL155)

(A1870/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510070600 C)0510231527
D)7-9, 14-16, 21-23 DAILY 0600-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
PARACHUTE TATRA BOOGIE CUP IN AREA:
CIRCLE RADIUS 5 KM WITH CENTRE POINTS AT LENDAK (491416N 0202111E), TATRANSKA LOMNICA (491003N 0201646E), GERLACHOV (490718N 0201232E) AND STARA LESNA (490806N 0201828E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL155)

Pozn.:
1) Organizátor upresní činnosť (skutočný čas zahájenia, využívané trate, ukončenie činnosti) každý deň do 0700 hod UTC na AMC pracovisko Zvolen, t.č. 045/5321817, 0960463579, 0960468304 alebo OAT t.č. 0960 328 122 a na ACC pracovisko Bratislava t.č.02/4342 5488 (FIC 02/4329 3229)
2) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o dennom využití vzdušného priestoru s ohľadom na iných užívateľov.
SLOVAK AIR BOOGIE

(C1860/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510161535
D)01 02 08 09 15 16 0600-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV.
SUTAZ V PARASUTIZME SLOVAK AIR BOOGIE V PRIESTORE :
KRUH S POLOMEROM 10 KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL140)

(A1860/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510161535
D)01 02 08 09 15 16 0600-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED.
PARACHUTE CHAMPIONSHIP SLOVAK AIR BOOGIE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 10 KM WITH CENTRE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL140)

Pozn.:
1) Priestor pre AK Dubnica n/Váhom.
2) Organizátor upresní činnosť (skutočný čas zahájenia, využívané trate, ukončenie činnosti) každý deň do 0700 hod UTC na AMC pracovisko Zvolen, t.č. 045/5321817, 0960463579, 0960468304 alebo OAT t.č. 0960 328 122 a na ACC pracovisko Bratislava t.č.02/4342 5488 (FIC 02/4329 3229)
3) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o dennom využití vzdušného priestoru s ohľadom na iných užívateľov.
4) Trate letov voliť tak, aby nezasahovali do aktivovaných priestorov TSA, nebezpečných a obmedzených priestorov a TMA/CTR dotknutých letísk len za dohodnutých podmienok.

Hlavné správy

Spoplatnený obsahOd vraždy Kuciaka prešli dva mesiace, polícia stále tápe

Vyšetrovatelia avizujú, že verejnosť znova požiadajú o pomoc. Čo ich bude zaujímať, zatiaľ nepovedali.

Vražda Kuciaka bola generačnou udalosťou

Jednému človeku sa ani po 61 dňoch neskrivil vlas na hlave – vrahovi.

Spoplatnený obsahBol utiahnutý, na pódiách trpel. Avicii nebol stvorený pre slávu

Po spolupráci s Madonnou mal dojem, že ju sklamal.

  • 7dní
  • 30dní