Využitie vzdušného priestoru SR na mesiac október 2005

Vydané 3. 10. 2005 o 14:16

Všetky tu uvedené informácie majú iba informatívny charakter, bez akejkoľvek právnej alebo inej záväznosti. Môžu byť zmenené kedykoľvek, bez akéhokoľvek predbežného oznámenia.Využitie vzdušného priestoru na mesiac október 2005 a spracované plány aktivácie AMC spravovaných priestorov.

AMC_okt_2005.zip (36,5kB)


NOTAMy na október 2005 pre SR:

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
c) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok - označenie správy NOTAM;
položka Q) - systémová;
položka A) - značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) - začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) - koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) - aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) - TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) - dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) - horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
d) Všetky časy sú uvedené v UTC
e) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo FT.
f) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
g) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.7). Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/5321817 , 0960/463 579 , 0960/468 304.


1. Správy NOTAM:

AKTIVÁCIA LZR 222 TURECKÝ VRCH-PETER NAD RÁMEC PUBLIKÁCIE V AIP

(C1859/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510312359
D)01 15 16 0600-1600,
23 2200-2359,
24-28 0000-0400 A 2300-2359,
29 30 0000-2359,
31 0000-0400 A 2300-2359
E)LZ R222 AKTIVOVANY. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

(A1859/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510312359
D)01 15 16 0600-1600,
23 2200-2359,
24-28 0000-0400 AND 2300-2359,
29 30 0000-2359,
31 0000-0400 AND 2300-2359
E)LZ R222 ACTIVATED. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)AKTIVÁCIA LZR 223 TURECKÝ VRCH-VIKTOR NAD RÁMEC PUBLIKÁCIE V AIP

(C1861/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510232200 C)0510312359
D)23 2200-2359,
24-28 31 0000-0400 AND 2300-2359,
29 AND 30 H24
E)LZ R223 AKTIVOVANY. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

(A1861/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510232200 C)0510312359
D)23 2200-2359,
24-28 31 0000-0400 AND 2300-2359,
29 AND 30 H24
E)LZ R223 ACTIVATED. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL085)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.VOJENSKÉ VÝSADKY – RAŽŇANY

(C1862/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510110600 C)0510141600
D)DENNE 0600-1600
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 2 KM SO STREDOM V BODE AD LZRY(490447N 0210615E).
F)GND
G)FL105)

(A1862/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510110600 C)0510141600
D)DAILY 0600-1600
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
CIRCLE RADIUS 2 KM WITH CENTRE POINT AD LZRY(490447N 0210615E).
F)GND
G)FL105)VOJENSKÉ VÝSADKY - HRADISKO

(C1863/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510241700 C)0510271800
D)DENNE 1700-1800
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 2,5 KM SO STREDOM V BODE (491252N 0184200E).
F)GND
G)FL135)

(A1863/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510241700 C)0510271800
D)DAILY 1700-1800
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
CIRCLE RADIUS 2,5 KM WITH CENTRE IN POINT (491252N 0184200E).
F)GND
G)FL135)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.VOJENSKÉ CVIČENIE – NEWFIP

(C1864/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
CAKLOV (485414N 0213803E) - SVINICA (484405N 0212809E) - SPISSKE BYSTRIE (485934N 0201440E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)

(A1864/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
CAKLOV (485414N 0213803E) - SVINICA (484405N 0212809E) - SPISSKE BYSTRIE (485934N 0201440E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)
(C1865/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
VALALIKY (483811N 0211754E) - BUZICA (483157N 0210438E) - STRBA (490317N 0200446E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)

(A1865/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
VALALIKY (483811N 0211754E) - BUZICA (483157N 0210438E) - STRBA (490317N 0200446E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL115
G)FL135)
(C1866/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
MOCIAR (483226N 0185654E) - KRUPINA (482116N 0190358E) - CAJKOV (480745N 0183631E) - VOLKOVCE (482018N 0182723E) - VRABLE (481425N 0181817E) - MOJMIROVCE (481225N 0180354E) - LUKACOVICE (482335N 0175614E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)

(A1866/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY EXERCISE IN AREA:
MOCIAR (483226N 0185654E) - KRUPINA (482116N 0190358E) - CAJKOV (480745N 0183631E) - VOLKOVCE (482018N 0182723E) - VRABLE (481425N 0181817E) - MOJMIROVCE (481225N 0180354E) - LUKACOVICE (482335N 0175614E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)
(C1867/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)ZAKAZ CIV LETOV:
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
MALINOVA (485115N 0183706E) - LUCKY (484119N 0185433E) - VELKY CETIN (481255N 0181105E) - ALEKSINCE (482206N 0175703E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)

(A1867/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED:
MILITARY EXERCISE IN AREA:
MALINOVA (485115N 0183706E) - LUCKY (484119N 0185433E) - VELKY CETIN (481255N 0181105E) - ALEKSINCE (482206N 0175703E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)4000FT AGL
G)FL070)
(C1868/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
HODEJOV (481801N 0195913E) - LUCENEC (481945N 0194012E) - STARY SMOKOVEC (490815N 0201308E) - TVAROZNA (490511N 0202835E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

(A1868/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
HODEJOV (481801N 0195913E) - LUCENEC (481945N 0194012E) - STARY SMOKOVEC (490815N 0201308E) - TVAROZNA (490511N 0202835E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)
(C1869/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 A 1100-1700
E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR:
VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A POVOLENIA OAT BRATISLAVA.
VOJENSKE CVICENIE V PRIESTORE:
JASTRABA (483800N 0185608E) - DOBRA NIVA (482811N 0190633E) - SPISSKY STVRTOK (490010N 0202752E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

(A1869/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510040700 C)0510061700
D)4-6 0700-1000 AND 1100-1700
E)TEMPORARY RESTRICTED AREA:
ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OAT BRATISLAVA.
MILITARY EXERCISE IN AREA:
JASTRABA (483800N 0185608E) - DOBRA NIVA (482811N 0190633E) - SPISSKY STVRTOK (490010N 0202752E) - TATRANSKA LOMNICA (490953N 0201649E)
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)FL125
G)FL145)

Pozn.: 1) Priestor pre OS SR.TATRA BOOGIE

(C1870/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510070600 C)0510231527
D)7-9, 14-16, 21-23 DENNE 0600-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
SUTAZ V PARASUTIZME TATRA BOOGIE CUP V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 5 KM SO STREDOM V BODOCH LENDAK (491416N 0202111E), TATRANSKA LOMNICA (491003N 0201646E), GERLACHOV (490718N 0201232E) A STARA LESNA (490806N 0201828E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL155)

(A1870/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510070600 C)0510231527
D)7-9, 14-16, 21-23 DAILY 0600-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
PARACHUTE TATRA BOOGIE CUP IN AREA:
CIRCLE RADIUS 5 KM WITH CENTRE POINTS AT LENDAK (491416N 0202111E), TATRANSKA LOMNICA (491003N 0201646E), GERLACHOV (490718N 0201232E) AND STARA LESNA (490806N 0201828E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL155)

Pozn.:
1) Organizátor upresní činnosť (skutočný čas zahájenia, využívané trate, ukončenie činnosti) každý deň do 0700 hod UTC na AMC pracovisko Zvolen, t.č. 045/5321817, 0960463579, 0960468304 alebo OAT t.č. 0960 328 122 a na ACC pracovisko Bratislava t.č.02/4342 5488 (FIC 02/4329 3229)
2) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o dennom využití vzdušného priestoru s ohľadom na iných užívateľov.
SLOVAK AIR BOOGIE

(C1860/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510161535
D)01 02 08 09 15 16 0600-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV.
SUTAZ V PARASUTIZME SLOVAK AIR BOOGIE V PRIESTORE :
KRUH S POLOMEROM 10 KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL140)

(A1860/05 NOTAMN
A)LZBB B)0510010600 C)0510161535
D)01 02 08 09 15 16 0600-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED.
PARACHUTE CHAMPIONSHIP SLOVAK AIR BOOGIE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 10 KM WITH CENTRE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL140)

Pozn.:
1) Priestor pre AK Dubnica n/Váhom.
2) Organizátor upresní činnosť (skutočný čas zahájenia, využívané trate, ukončenie činnosti) každý deň do 0700 hod UTC na AMC pracovisko Zvolen, t.č. 045/5321817, 0960463579, 0960468304 alebo OAT t.č. 0960 328 122 a na ACC pracovisko Bratislava t.č.02/4342 5488 (FIC 02/4329 3229)
3) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o dennom využití vzdušného priestoru s ohľadom na iných užívateľov.
4) Trate letov voliť tak, aby nezasahovali do aktivovaných priestorov TSA, nebezpečných a obmedzených priestorov a TMA/CTR dotknutých letísk len za dohodnutých podmienok.

Hlavné správy

Spoplatnený obsahNenávidí ho celá Amerika. Teraz môže skončiť za mrežami

Investor je pre mnohých symbolom takzvaného zvráteného kapitalizmu.

Spoplatnený obsahŠtrajk vo Volkswagene? Nebola to vzbura proti nízkym platom

Zamestnanci získali to, čo by dostali aj bez štrajku, hovorí analytik.

Pojednávanie so Slotom odročili, lebo skolaboval

Sudca odročil pojednávanie na 31. júla 2017.

Spoplatnený obsahV Bystrici sa rozhodne o Slovensku

Volič by si mohol uvedomiť, že si vybral iba hrubšiu verziu korupčnej politickej kultúry.

  • 7dní
  • 30dní